Víta Vás Farnosť Smolinské

Kostoly v našej Farnosti

Farské oznamy

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

12. 4. - 18. 4. 2021

Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel
12. 4.
Pondelok
Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
Za + Vojtecha a Annu
13. 4.
Utorok
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli Svätého Martina I., pápeža a mučeníka (Ľubovolná spomienka)
Za + Vojtecha Poláka, rodičov Polákových a Vaňkových
14. 4.
Streda
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Na úmysel
15. 4.
štvrtok
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Za + Máriu, Juraja, Jána a Helenu
16. 4.
Piatok
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Na úmysel
17. 4.
Sobota
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
Na úmysel
18. 4.
Nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
Za farnosť
Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Pavla a Miriam

Kto by chcel, aby úmysly svätej omše boli odslúžené tak ako boli naplánované, ale bez fyzickej účasti, keďže súčasné nariadenia nám to nedovoľujú, nech to potvrdí na tel. č. 0907 132 019

 

RADUJ SA NEBIES KRÁĽOVNÁ

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.